Travma

Travma

Farklı geçmişlerden insanları destekleyen kuruluşlarda çalışırken travma, aile içi şiddet, cinsel, fiziksel ve duygusal istismara maruz kalmış danışanlara yardım etme fırsatım oldu. Güvenli bir terapötik ortam yaratmayı önemserim ve bu alanlarda danışanlara destek sağlıyorum.