Yaklaşımım

Psikoterapi Yaklaşımım

Terapilerimde, kültürlerarası ve kültürlerötesi konseptlerden beslenen psikanalitik yaklaşımı benimsiyorum. Farklı terapötik yaklaşımlar konusunda eğitimler aldım ve bunları da klinik çalışmalarıma gerektiğinde dahil ediyorum. Danışanlarımın özel ihtiyaçlarına cevap verebilmek için; psikanalitik eğitimimi genellikle Göz Hareketi Terapisi (EMDR), Çözüm Odaklı Terapi, Farkındalık (Mindfulness) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) ile birleştiriyorum. Yaptığım profesyonel çalışmalar ve katıldığım çeşitli eğitimlerin bana, çok çeşitli danışan ihtiyaçlarını karşılayabilme yetkinliği sağladığını düşünüyorum. Her zaman danışanlarıma etkin bir psikoterapi hizmeti sağlamayı önemserim. Bu zamana kadar üstlendiğim çeşitli roller ve görevler de bunun kanıtı olarak gösterilebilir.

Danışanlarımla seansları genellikle haftada bir kez, bazen de bireyin ihtiyaçlarına göre, daha sık gerçekleştiririm.